Opleiding Energetische Therapeut en Healer

Deze opleiding is voor mensen die met energie willen werken

je krijg alle kennis en vaardigheden op met energie om te gaan en je krijg alle therapeutische vaardigheden

Prijs : € 1 250,00


Opleiding Energetische Therapeut en Healer

Deze opleiding is zo opgezet dat men energie technieken kan leren gebruiken, zodat ook u van het grote energie overschot gebruik kunt maken en u altijd, als u deze techniek gebruikt, over genoeg energie beschikt voor uzelf of om aan anderen te geven.

Deze Cursus is verdeeld over 8 praktijklessen en e-learning lessen verdeeld in 3 delen

Naast spiritual , paranormale en esoterische lessen krijg je ook alle vaardigheden op coaching en therapeutisch gebied

In deel 1: worden de kanalen van het etherisch lichaam gereinigd en geschikt gemaakt en leert men de hoge kosmische energieën aan te trekken. Men leert ook waar ze vandaan komen, hoe ze werken en hoe men het best met deze energieën om kan gaan. Verder leert men hoe het bio-magnetisch veld (aura ) werkt en hoe men kan magnetiseren. De kosmische energiewetten worden uitgelegd, zodat men ook kan begrijpen hoe en waarom het zo werkt. Er wordt uitleg gegeven over het astrale en mentale gebied en de werking van hun energieën. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de werking van de vier lichamen van de persoonlijkheid; het stoffelijk, het etherisch, het astraal en het mentaal lichaam en hoe men deze kan reinigen .

In deel 2: wordt er verder ingegaan op de energieën en het bio-magnetisch veld en de vijf elementen: ether, lucht, water, vuur en aarde. Men leert hoe men het best energie op afstand kan gebruiken en hoe dit werkt.

In deel 3 krijgt men nog meer esoterische kennis en inzichten en een CTE-inwijding. Cosmic Transmission Energy is een nieuwe energie vanuit de Centrale Zon van het Universum. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, maakt deel uit van een sterrenstelsel. Ons sterrenstelsel draait om zijn as. Vanuit het centrum van het sterrenstelsel lopen allerlei energie stralen (fotonenstalen) naar en van andere sterrenstelsels zoals b.v de Pleiaden. Sirius , Andromeda e.d..

 

cursusplaatje energie

We zijn nu aangesloten bij de branche organisatie CAT & GRO, 

 
Uitleg over Energieën   

De mens heeft 4 lichamen

  •  het fysiek lichaam
  •  het etherisch lichaam
  •  het astraal lichaam
  •  het mentaal lichaam

Elk lichaam heeft zijn eigen energie en soort, alle lichamen wisselen onderling energie uit en beïnvloeden elkaar. Je kan met je gedachte je fysiek lichaam en de energie er van beïnvloeden. Bijvoorbeeld, je denk ergens aan en je hooft wordt root. Het zelf de geld voor je emoties. Sommige mensen en leringen gaat er van uit dat gedachten en emoties het zelfde zijn. Mensen die geleerd bij de uit elkaar te houden weten dat het verschillend is, Ik kan vauit mijn gedachten naar mijn emoties kijken en omgekeerd. Als je innerlijk traint en er op mediteer kan je al je lichamen ervaren en je met elk lichaam je verplaatsen. Dit noemt men uitreden. Je bewustzijn verplaatsen in een andere lichaam en wereld. Dit doet iedereen als hij droomt. Sommige mensen kunnen zich in hun droom hun lichaam bewust besturen.

 

Er zijn 2 hoofd energie stromen, verticaal, voor ingewijden en door de meeste mensen gebruikte horizontale energie uitwisseling.

Verticale energie

Deze komt vanuit de kosmische Zon naar ons toe, via onze Hoger Zelf en Ziel naar de kruinchakra. Door een speciale inwijdingen kan men deze energie tot zich nemen. Diegene dat doet moet daar voor zelf toegang naar hebben en ingewijd zijn. Om deze Energie te kunnen gebruiken moet je een goed contact hebben met je Ziel en het Hogere.

Horizontale energie

Dit gebruiken de meeste mensen en is schaars. Planten nemen deze energie op uit de Zon en geven die door.

Door allerlei technieken wisselt men die uit, men kan deze op verschillende manieren opslaan, in je eigen Aura en in het etherischveld. (aura rond de aarde) en dan via Magie op verschillende manieren weer gebruiken. Dit wordt horizontale magie genoemd door gewijden. Hoe je deze gebruikt en hoe je aan de energie komt bepaalt of dat witte of zwarte magie is. Als de de energie op een positieve manier aantrekt en op een positieve manier gebruikt ten voordele van anderen is het Witte en als je de energie van anderen steelt, uit dieren, mensen e.d. haalt is het zwarte magie. Zwarte magie is gebaseerd op Ego en begeerte, Witte magie op echte Liefde.

Al duizenden jaren gebruiken ingewijden van de Witte Broederschap technieken om hogere verticale energie aan te trekken en te gebruiken, zij hebben geen tekort aan energie.

 

Je kan het bij ons het leren en ontvangen


 

Behandelingen

Martin Doornbos is ingewijd in deze technieken en gebruikt die in verschillende behandelingen en massages.  

 

Cursussen

Tijdens deze cursussen leert men hoe men de hogere kosmische energieën aantrekt en deze op een juiste wijze gebruikt. Ook worden de kanalen van het etherisch lichaam gereinigd en geschikt gemaakt voor deze hoge energieën. De ene mens heeft door de ontwikkeling van zijn etherisch lichaam ( energielichaam ) meer levensenergie over dan de andere, maar iedereen kan leren met de kosmische energie om te gaan en zijn etherisch lichaam verder te ontwikkelen. Deze cursus leert u een veilige methode die door de Witte Broederschap is doorgegeven.

Deze cursussen, waarin de leringen van de Witte Broederschap centraal staan, bevat veel esoterische kennis (geheime kennis) en er wordt veel aandacht besteed aan de kosmische wetten. Er wordt niet alleen verteld en ervaren dat de energie werkt, maar ook hoe ze werkt, waar men het best de energie vandaan kan halen en hoe de verschillende andere methoden werken. In deze cursus worden meditatietechnieken gebruikt om de energie te ervaren en aan te trekken en deze door de lichamen te laten stromen. Als men deze techniek gebruikt, kan men niet alleen aan anderen energie geven, maar ook gelijktijdig het etherisch lichaam op een goede manier verder ontwikkelen.

Uit de opleiding
Vakgebied Esoterie, Hoofdstuk 1, Inleiding

 

Esoterie komt uit het Grieks en betekend geheime kennis, in tegenstelling exoterie openbare kennis, de termen worden gebruikt om verschil te maken tussen openbare kennis en geheime kennis, alleen voor ingewijden en mystici. Er is in de esoterie veel bekent en heel veel kennis, ik zal een stukje van de sluier oplichten in dit verhaal.

Zou er 500 jaar geleden iemand gezegd hebben, dat een toekomstige, onzichtbare energie het eens mogelijk zou maken, dat mensen, die zich op de maan bevinden (!) direct met mensen op aarde konden praten, dan zou iemand die zo’n verhaal zou ophangen uitgelachen worden of erger als heks vervolgd worden.

Toen nog onontdekte energievormen hebben ondertussen de wereld veranderd en niemand verbaast zich er meer over.

Maar hebben we wel alles ontdekt? Zijn alle energievormen, die ons leven beïnvloeden, al bekend?

Het zou aanmatigend zijn, hier met ja te antwoorden. De elektriciteit bestond ook al, toen zij nog niet ontdekt was! Op dezelfde manier bestaan ook alle hogere bewustzijnsgebieden! Zij moeten alleen nog ontdekt worden! Door elk individu voor zich! Want bewustzijnsverruiming is altijd een persoonlijk, een individueel proces.

Denk in nieuwe dimensies! Zou er een zevende zintuig bestaan of zelfs een achtste of negende? Zouden er niet nog vijf andere ervaringsgebieden in het onderbewustzijn kunnen bestaan? Terwijl je over deze vragen nadenkt, breng je je geest er al toe, zich naar dimensies buiten zijn normale reikwijdte uit te strekken. Het is zelfs zo, dat je jouw geest verruimt, als je begint, over deze dingen na te denken.

Emerson heeft eens gezegd: “Wonderen gebeuren niet in tegenspraak met de natuur, maar in tegenspraak met wat ons over de natuur bekend is.”

Met behulp van deze methoden zal je onvermijdelijk succes hebben. Waarom? De beantwoording moet beginnen bij het fundamenteelste van alle fundamentele principes, bij de universeel geldende wetten, waaraan alles, wat bestaat, leeft en beweegt onderworpen is, of het zich nu op aarde bevindt, of in de onbegrensde ruimte van het universum. Deze wetten zijn onveranderlijk, of, als je het anders uitgedrukt wilt zien, eeuwig.

Deze onveranderlijke, universeel geldende wetten sturen al het zijn en al het leven de loop van de sterren van miljoenen melkwegstelsels in de oneindige ruimte als ook de alledaagse ervaringen, die je in je leven mee maakt.

De voorstelling, dat universeel geldende wetten ook alles, wat je leven betreft en beïnvloedt, sturen, mag je vreemd voorkomen en nauwelijks overtuigend in de oren klinken. Maar denk nu eens de volgende feiten in:

  •  Er bestaan universeel geldende natuurwetenschappelijke wetten, zoals de wet van de zwaartekracht, de wet van oorzaak en gevolg en ontelbare andere, waaronder ook de wetten van de biologie.
  •  Er bestaan universeel geldende geestelijke wetten, die berusten op de wederkerige relatie tussen je bewustzijn, je onderbewustzijn en het oneindige kosmische bewustzijn, waartoe je via je Zelf toegang toe heeft.
  •  Er bestaan universeel geldende wetten van het gevoelsleven, die ons leven in een natuurwetsmatige consequentie van oorzaak en gevolg sturen.

Wie negatieve gevoelens in zich opwekt, zal negatieve dingen in zijn leven aantrekken. Wie positieve gevoelens in zich opwekt, zal positieve dingen in zijn leven aantrekken.

  •  Er bestaan tot slot universeel geldende spirituele of metafysische wetten, die het de mens op een hoger bewustzijnsniveau mogelijk maken, de oneindigheid even als het bestaan van God te ervaren.

Een voorbeeld: Het begon enkele jaren geleden met een sensatiebericht, die over de hele wereld leidinggevenden deed opkijken: De ingenieur John Milhalasky en de parapsycholoog E. Douglas Dean hadden tijdens hun onderzoek aan het bekende technologie-instituut van New Jersey ontdekt, dat meer dan 80 procent (!) van de topmanagers, die binnen vijf jaar de winst van hun firma’s hadden verdubbeld, beschikken over meer dan gemiddelde precognitieve (helderziende) vermogens!

Elke mens is de kroon op de schepping. Dat is soms moeilijk te geloven, niet waar? En toch is het zo. Het komt erop aan, of je jouw “gave” leert begrijpen, om haar voor je leven nuttig te maken.

Aan deze cursus ligt de opvatting ten grondslag, dat in elke mens - dus ook in jouw - innerlijke krachten en talenten sluimeren, die nog niet ontdekt zijn, maar die geleidelijk aan ervaren en ontplooid kunnen worden.

 

Hoofdstuk 2
Onze wereld - een schijnwereld

In onze moderne tijd van technische vooruitgang stellen de meeste mensen materie gelijk aan “vaste stof”, grondstof voor elke verdere exploitatie of bewerking. Materie is iets heel vanzelfsprekends en het is makkelijker, om met haar te werken dan om haar te begrijpen. Daarom wordt het meestal belangrijker gevonden, om de eigenschappen en de mogelijkheden, die de materie in zich bergt, te onderzoeken, dan haar oorsprong. Steeds opnieuw wordt men gefascineerd door de nieuwste “super-styling-auto”, door de nieuwste grootbeeld t.v., door de nieuwe, nog hogere torenflats, door schepen en vliegtuigen. Materie op zich is werkelijk iets fascinerends. Materie laat zich naar believen vormen.
Maar wat is eigenlijk materie? Juist omdat onze fysieke wereld uit materie is samengesteld, is dat een van de fundamenteelste vragen. Ben je er zich bijv. van bewust, dat je auto - puur materieel gezien - zich in geen enkel opzicht van je lichaam onderscheidt - afgezien van de vorm?
Dat een boom, een huis, een stoel even goed uit deze materie zijn opgebouwd, als ons lichaam, ons hart, onze hersenen?
Wat hebben bijv. een stoel en een menselijk lichaam met elkaar gemeen? Laten we de bouw van een stoel eens nader bekijken. Een stoel bestaat uit hout. En hout op een kleinere schaal uit molecuulketens - molecuulketens uit afzonderlijke moleculen -moleculen weer uit afzonderlijke atomen.
Alle materie, ongeacht de vorm, waarin zij zich voordoet, bestaat uit atomen. De diameter van een atoom is niet meer dan 10-7 mm, dus 0,0000001 mm.
Dit minuscule atoom is echter geen vast, star geheel. Het bestaat, zoals je misschien wel weet, uit zowel een positieve kern, die samengesteld is uit protonen en neutronen, als uit elektronen, die in bepaalde banen om haar heen cirkelen.
De proportionele verhoudingen zijn zeer opvallend. Zou je bijv. de kern van het eerste en eenvoudigste atoom, van het waterstofatoom, vergroten tot een 10 mm grote kogel, dan zouden elektronen de grootte van een zandkorrel hebben. Deze zandkorrel de kern op een afstand van
100 m!!!!
met een snelheid van bijna die van het licht omcirkelen.
Dat betekent, dat het atoom voor 99,99999% uit niets bestaat; uit gapende leegte. Alle materie bestaat uit atomen.
Dus bestaat alle materie voor 99,99999% uit “niets”
Hoe komt onze “vaste materie” tot stand? Laten we het voorbeeld van de propeller van een vliegtuig, of nog simpeler, de waaiers van een ventilator nemen.
Stilstaand vormen de schroefbladen vaste materie, zijn tastbaar, werkelijk.
Laat men de ventilator echter lopen, dan verdwijnt deze “vaste materie” en is alleen nog maar vaag waarneembaar. Vaste materie heeft dus zeker wel de eigenschap, om voor het oog “onzichtbaar” te worden.
Laten we nu eens gaan kijken naar onze vaste dingen! Stel jezelf voor, dat de schroefbladen steeds sneller zouden gaan draaien, steeds sneller, bijna met lichtsnelheid. Wat zou er gebeuren? De bladen zouden op praktisch elk tijdstip op elke plaats zijn. Er zou dus de indruk van een vaste schijf ontstaan.
En hier hebben we onze vaste materie; een zeer beweeglijk geheel, dat voor het allergrootste deel uit “niets” bestaat. Elektronen, die om de atoomkern cirkelen.
Als je bijv. een 10.000 ton metend vrachtschip ineen zou laten schrompelen tot het daadwerkelijke volume van zijn atoomkernen en elektronen, dan zou dat volume niet groter zijn dan een speldenknop.
Één enkel atoom is op grond van zijn snelheid helemaal niet lokaliseerbaar. De natuurkundigen spreken daarom van “elektronenwolken”.
Het elektron is gedwongen, om rond de atoomkern te cirkelen. Terwijl de kern van het atoom positief geladen is, zijn de elektronen van een negatieve lading voorzien. Doordat het elektron meteen zeer hoge snelheid rond de kern draait, compenseert het door de middelpunt vliegende kracht de elektrische aantrekkingskracht van de kern.
Zou het niet meer om de kern heen cirkelen, dan zou het erop botsen. Denk je nu eens in, wat voor een gevolgen dat zou hebben voor onze fysieke wereld!
Het levert onze huidige wetenschap grote moeilijkheden op, om te verklaren, waarom het elektron om de kern heen cirkelt. Wie of wat zet het elektron tot die omwenteling aan? Wie heeft het eens een “zet” gegeven?
“Er bestaat geen materie op zich. Alle materie ontstaat en bestaat alleen maar dankzij een kracht, die de atoomdeeltjes in trilling brengt en ze in het nietige zonnestelsel van het atoom bijeenhoudt. Maar omdat er in de hele kosmos noch een intelligente noch een eeuwige kracht op zich bestaat, moeten we aannemen, dat er achter deze kracht een bewuste intelligente geest schuil gaat. Deze geest is de oorsprong van alle materie.”Max Planck Nobelprijswinnaar.
Er bestaat geen gevolg zonder oorzaak. De oorzaak, dat er in ons universum deze triljoenen maal triljoenen elektronen in een constante omloop worden gehouden, kan alleen maar die kracht zijn, die ook de kracht van het leven is. Zonder materie, zonder deze kracht kan er op ons fysieke vlak geen leven bestaan.
Ook onze hersenen bestaan uit atomen. We gaan er echter niet van uit, dat atomen op zich intelligent zijn. Hier werpt zich een probleem op: Hoe kunnen miljarden “domme” atomen zo’n fantastische denkmachine als onze hersenen voortbrengen?
En hier komt onze geestelijke kracht weer om de hoek kijken. Een geestelijke kracht, die de oorsprong van het leven, dus een goddelijke kracht is.
De gedachte, die hiermee opkomt, en die nogal wat voeten in de aarde heeft, is de vraag, of we met ons denken invloed kunnen uitoefenen op materie.
De beide wetten van het behoud van materie en energie behoren tot de meest zekere inzichten, die de natuurwetenschap verworven heeft. De grootste Duitse natuurkundige, Albert Einstein, verenigde deze beide wetten tot één enkele, door aan te tonen, dat massa en energie slechts twee verschillende vormen van ‘t hetzelfde verschijnsel zijn. Een belangrijk resultaat van Einsteins relativiteitstheorie vormde namelijk het inzicht, dat massa en energie in feite één en hetzelfde zijn en onder bepaalde omstandigheden in elkaar kunnen worden omgezet.
Einstein zei: “Stof is verdichte energie, ze zijn in elkaar omzetbaar.”
Het is werkelijk een gelukkige omstandigheid, dat één van de belangrijkste formules in de mathematische natuurkunde zo eenvoudig is. Deze vergelijking drukt namelijk alleen maar uit, dat een bepaalde massa met het kwadraat van de lichtsnelheid (die 297.000 km/sec. bedraagt) vermenigvuldigd moet worden, om de hoeveelheid energie te krijgen, die deze massa bevat en vrij komt, als deze massa door het één of andere natuurkundige proces in energie wordt omgezet.
Het opvallende daarbij is, dat het kwadraat van de lichtsnelheid zo groot is, dat zelfs in een minuscule massa een gigantische hoeveelheid energie moet zitten.
Gedachten zijn net zo goed energie. Hoe direct deze energie een lichamelijke reactie kan oproepen, is te zien bij het vertellen van een schuine mop. Bij de toehoorder is de gedachte, het geestelijke beeld, zo sterk, dat het hart erop reageert, door “bloed in het gezicht te pompen”. Hij loopt rood aan. Gedachten hebben een effect naar buiten toe veroorzaakt. Dit “blozen” heeft echter een beslissend nadeel: Het kan niet bewust worden beheerst.
Het is dus mogelijk, om door pure gedachtekracht of door emoties invloed uit te oefenen op het lichaam. Jouw gedachte, werd realiteit.
Feit is, dat de lichaamsfunctie door gedachtekracht bewust gestuurd werd. Iedereen weet, dat zieke mensen met een enorme levensdrang relatief sneller genezen dan mensen, die eerder negatief en onwillig tegenover het leven staan.
In ons zelf liggen alle mogelijkheden, om een zinvol leven te leiden, dat wij naar onze eigen ideeën gestalte geven. We moeten systematisch leren, onze onbegrensde krachten te mobiliseren en voor onze doeleinden in te zetten.

 

Mesmer

 

De westerse manier van magnetiseren is ontdekt door Mesmer in de 18 eeuw.

Franz Anton Mesmer (23 mei 1734 – 5 maart 1815) was een Duits astronoom en arts. Hij ontdekte wat hij het dierlijk magnetisme noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde James Braid (1795-1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842.

Biografie

Mesmer werd geboren in het dorp Iznang, Zwaben. Nadat hij gestudeerd had aan de Jezuïeten-universiteiten van Dillingen en Ingolstadt, ging hij geneeskunde studeren aan de universiteit van Wenen in 1759. In 1766 publiceerde hij een doctoraatsverhandeling met de Latijnse titel, De planetarum influxu in corpus humanum, de invloed van de maan en de planeten op het menselijk lichaam en de ontwikkeling van ziekten (medicinale astrologie).
Na zijn promotie, huwde Mesmer een welgestelde weduwe en installeerde zich als arts te Wenen. Hij betrok een riant huis en wierp zich op als mecenas. Toen de opvoering van de toen twaalfjarige Wolfgang Amadeus Mozarts eerste opera Bastien en Bastienne werd verboden, bood Mesmer zijn eigen tuin aan voor de productie. Mozart zou de naam van Mesmer later vereeuwigen in de opera Così fan tutte.
In 1774 gebruikte Mesmer een magneet om een “kunstmatige getijde” in een patiënt op te wekken. Hij liet haar een ijzerhoudende bereiding doorslikken en bracht dan magneten aan op verschillende delen van het lichaam. Zij meldde stromen van een mysterieuze vloeistof in haar lichaam te voelen en was gedurende verschillende uren van haar symptomen verlost.
Mesmer geloofde niet dat de magneten op zich het heilzame effect hadden bewerkstelligd. Hij meende dat hij dierlijk magnetisme, dat hij in zijn eigen lichaam had opgeslagen, had overgedragen. Gauw stopte hij het gebruik van magneten als deel van zijn behandeling.
In 1775 werd Mesmer uitgenodigd voor de Wetenschappelijke Academie te München zijn opinie met betrekking tot het exorcisme uitgevoerd door priester en genezer Johann Joseph Gassner (1727-1779) uiteen te zetten. Hij meldde dat ondanks het oprechte geloof van Gassner, hij een hoge mate van dierlijk magnetisme bezat. Deze confrontatie tussen Mesmers seculiere ideeën en Grassners religieuze overtuiging luidde het einde van Grassners carrière in en volgens Henri Ellenberger het ontstaan van de dynamische psychiatrie.
Het schandaal dat volgde op Mesmers mislukte poging de blindheid van een 18 jaar oude musicus, Maria Theresa Paradis, te genezen, deed hem Wenen verlaten in 1777. Het volgende jaar verhuisde hij naar Parijs, huurde een appartement in de stad en bouwde een dokterspraktijk uit. Parijs was snel verdeeld in een groep die meende dat hij als charlatan wel uit Vienna was moeten vluchten en een groep die meende dat hij een geweldige ontdekking had gedaan.
Tijdens de eerste jaren in Parijs faalde Mesmer de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en de Koninklijke Geneeskundige Gemeenschap om zijn leer officieel te laten goedkeuren. Hij trof slechts een vooraanstaand arts, Charles d’Eslon, als leerling. In 1779 schreef Mesmer aangemoedigd door d’Eslon een boekje van 88 pagina’s “Mémoire sur la découverte du magnétisme animal” waarin hij zijn bekende 27 voorstellen formuleerde die zijn theorie uiteenzetten.
Volgens d’Eslon, zag Mesmer gezondheid als de vrije flow van het levensproces doorheen duizenden kanalen in het lichaam. Ziekte werd veroorzaakt door hindernissen in die flow. Die obstakels overwinnen en de flow herstellen leidde tot een crisis die de gezondheid herstelde. Als de natuur dit spontaan niet deed, was contact met een geleider van dierlijk magnetisme een noodzakelijke en afdoende remedie. Mesmer wilde de heilzame natuurlijke invloeden uitlokken of een handje helpen.
Deze zgn. flow kan in verband worden gebracht met de duizenden nadi’s uit de Indiase geneeskunde, waardoor het prana stroomt of de meridianen in de Chinese geneeskunde waardoor de chi stroomt.
Mesmer behandelde patiënten zowel individueel als in groep. Bij individuele behandeling ging hij voor de patiënt zitten, drukte zijn knieën tegen die van de patiënt en de duimen van de patiënt in zijn handen, terwijl hij hem gefixeerd in de ogen keek.
Vervolgens bewoog hij zijn handen van de schouder van de patiënt langs de arm richting hand.
Hij drukte dan zijn vingers op de hypochondrische streek (de ruimte onder het diafragma), waar hij zijn handen soms uren hield. Veel patiënten voelden vreemde gewaarwordingen of hadden ongewilde spiersamentrekkingen die als crises werden beschouwd en noodzakelijk om genezing te brengen.
Tegen 1780 had Mesmer meer patiënten dan hij individueel kon behandelen en hij werkte een collectieve behandeling uit.
Een Brits arts die Mesmer observeerde, beschreef die behandeling als volgt:
In het midden van de kamer wordt een vat geplaatst van ongeveer een halve meter hoog dat het baquet wordt genoemd. Het is zo groot, dat twintig man er makkelijk omheen kunnen zitten. Bij de rand van het deksel zijn gaten gemaakt die overeenkomen met het aantal personen eromheen. In deze gaten worden ijzeren staven van verschillende lengtes aangebracht, die onder rechte hoeken buitenwaarts zijn gebogen om te corresponderen met het deel van het lichaam waarop ze worden toegepast. Naast deze staven is er een touw dat communiceert tussen het baquet en één van de patiënten en dat vervolgens wordt doorgegeven tot iedereen het heeft gehad. De meest voelbare effecten worden geproduceerd wanneer Mesmer dichterbij komt van wie gezegd wordt dat hij de flow overbrengt via bepaalde hand- of oogbewegingen zonder de patiënt aan te raken. Ik heb met meerdere mensen gepraat die deze effecten hebben meegemaakt, die spiersamentrekkingen kregen die werden weggenomen via een handbeweging…
In 1784 stelde koning Lodewijk XVI van Frankrijk - zonder dat Mesmer dit had gevraagd – vier leden van de faculteit geneeskunde als commissarissen aan om het dierlijk magnetisme zoals beoefend door d’Eslon te onderzoeken. Op verzoek van deze commissarissen benoemde de koning vijf bijkomende commissarissen van de Koninklijke Academie voor de Wetenschappen. Hierbij hoorden chemicus Lavoisier, de arts Joseph-Ignace Guillotin, de astronoom Jean Sylvain Bailly en de Amerikaanse ambassadeur Benjamin Franklin.
De commissie voerde een reeks experimenten uit, niet om te bepalen of Mesmer’s behandeling werkte, maar om uit te zoeken of hij een nieuwe vloeistof had ontdekt. De commissie concludeerde dat hier geen bewijs voor was. Wat de behandeling aan voordelen bood, was het gevolg van autosuggestie. (Mesmer zelf was uitvinder van de magnetische hypnose en magnetische trance) In een geheim schrift vertelt hij hoe men mensen die staan in trance krijgt en met suggestie kan behandelen
In 1785 verliet Mesmer Parijs. Zijn latere activiteiten zijn alleen bekend in esoterische kringen, hij is gaan werken in (geheime)genootschappen, bij een van die genootschappen ben ik op geleid.

Mesmer is de grondlegger van;
Het magnetisme en magnetische hypnose

Andere opleidingen

1 opleiding-spiritueel-therapeut

1 opleiding-spiritueel-therapeut

In deze Korte Beroeps Opleiding krijg u alle kennis en vaardigheden om een goede Spirituele Therapeut , coach en Healer…

€ 1 250,00
4 opleiding-coach-counselor

4 opleiding-coach-counselor

Opleiding  Coach & Counselor Naast de standaard lessen krijgt u ook kennis uit andere leringen zoals uit de TA, Transactionele…

€ 1 250,00
5 ta-therapeut

5 ta-therapeut

TA Transactionele analyse Therapeut . Hoe verander je de soms moeizame communicatie met jouw mede mensen, bijvoorbeeld met…

€ 1 250,00
6 beroepsopleiding-ontspanningsmassage-therapeut

6 beroepsopleiding-ontspanningsmassage-therapeut

We leren je om professioneel te masseren in 15 e-lessen & 8 praktijkdagen en hoe een professionele praktijk voert, marketing…

€ 1 250,00
8  reiki-healer-en-therapeut

8  reiki-healer-en-therapeut

In deze opleiding krijg jij meer dan alleen de Reiki inwijdingen en uitleg, veel meer.  Je leert de Klassieke Usui Reiki…

€ 1 250,00
9 beroeps-opleiding-reiki-master

9 beroeps-opleiding-reiki-master

Deze opleiding is een vervolg op de Beroep opleiding Reiki Therapeut.  In deze opleiding krijg je de inwijdingen en alle…

€ 1 500,00
beroeps-opleiding-paranormaal-therapeut-healer

beroeps-opleiding-paranormaal-therapeut-healer

Beroeps-opleiding-paranormaal-therapeut-healerIn deze opleiding krijg u alle informatie en lessen om een goede paranormale…

€ 1 250,00
dendera-massage-therapeut

dendera-massage-therapeut

De Beroepsopleiding Dendera massage en healing, in deze diepgaande opleiding krijgt u niet alleen de opleiding massage,…

€ 1 250,00
spirtueel-coach-counselor

spirtueel-coach-counselor

Is bedoeld voor mensen die spirituele en paranormale mensen willen begeleiden en coachen. Veel paranormale mensen lopen…

€ 1 250,00

www.learningcentrum.nl is een onderdeel van Philosofia bv KvK Rotterdam 24423810 en wordt beheerd door Anay ICT , kvk Rotterdam 85862991
www.learningcentrum.nl is een neutraal en onafhankelijk internetplatform waar docenten, opleidingsinstituten & organisaties hun e-learning geven,
zowel alleen e-learning als gemengd met praktijklessen (Blended).  Met cursussen op persoonlijk en beroepsmatig niveau
(Corona) we houden ons aan alle wettelijke regels en eisen
post@learningcentrum.nl 010 70 70 008, Aert van Nessstraat 1-O Capelle aan den IJssel
We gebruiken alleen cookies die functioneel zijn, niet voor tracking of reclame, we verkopen geen gegevens aan derden
We zijn er trots op, dat we al sinds 1986 cursussen , opleidingen, trainingen e.d geven, daarom staan er foto's en teksten op van o.a. Paraspirit, Djehoety, St. Point of Light, Anay en Philosofia bv, van de verschillende locaties, vanaf 1986 tot nu
We maken ook gebruik van afbeeldingen van de open source website unsplash.com
Wij doen ons best maar kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van alle informatie.
Heb je verbetervoorstellen, ontdekt je taal fouten, heb je tips? Laat ze ons weten!
Powered by Anay ICT Copyright ©1983- . All Rights Reserved